Vangrail (Wli3)

Dit type behoort tot de entiteit Longitudinale weginrichting (Wli).

Definitie

Een vangrail is een constructie-element bestaande uit metalen stroken voor de scheiding en beveiliging van diverse soorten weggebruikers, voornamelijk langs de berm van wegen of als borstwering voor voetgangers.

Belangrijkste kenmerken

  • De vangrail wordt steeds aan de benedenrand aan de zijde van de verkeersstroom aangemeten.
  • Een longitudinaal inrichtingselement (Wli) type 'vangrail' kan geheel of gedeeltelijk samenvallen met:
    • de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz), rand van de rijbaan (Wrb) of de grens onverharde zone (Woz)
    • een longitudinaal inrichtingselement (Wli) van het type 'verhoogde boord- of kantsteen', 'niet-afgeboorde verhoging' of 'muur, stootband'

Bedekking: binnen de wegbaan (Wbn)

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Vangrail (WLI3). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en de GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Een vangrail wordt opgenomen als longitudinaal weginrichtingselement (Wli) van het type 'vangrail'. Een vangrail wordt aan de benedenrand aan de zijde van de verkeersstroom aangemeten.