Muur, stootband (Wli2)

Dit type behoort tot de entiteitĀ Longitudinale weginrichting (Wli).

Definitie

Een muur is een permanent, lijnvormig verankerde en rechtopstaande scheiding of grondkering bestaande uit opeengestapeld (min. 2 lagen) metselwerk of beton. Een stootband is een geprefabriceerde betonnen veiligheidsband die over haar gehele lengte op de bodem rust en geplaatst werd om te voorkomen dat voertuigen van de weg afraken. Een keermuur is een muur die in de regel een grondkerende functie vervult. Een kopmuur is een keermuur die een functie vervult in het afwateringssysteem.

Belangrijkste kenmerken

 • Opname van longitudinale weginrichting (Wli) van het type 'verhoogde boord- of kantsteen':
  • een muur of stootband wordt slechts opgenomen indien het:
   • geen onderdeel vormt en duidelijk te scheiden is van de grens van de wegbaan (Wbn)
   • niet als type 'niet-afgeboorde verhoging' werd opgenomen, inclusief:
    • een keermuur
    • een kopmuur
    • een palissade die hoger dan 50cm boven het maaiveld reikt
  • de muur of stootband wordt steeds aan de benedenrand aan de zijde van de verkeersstroom aangemeten. In het geval van kopmuren wordt de 'droge' zijde opgenomen.
  • aan het begin en het einde van de muur wordt een aanzet ingebracht waarvan de lengte bepaald wordt door de werkelijke dikte van de muur. Dit gebeurt niet voor stootbanden.
 • Afstemming met de andere types en andere entiteiten:
  • een longitudinaal inrichtingselement (Wli) type 'muur/stootband' kan niet samenvallen metĀ een longitudinaal inrichtingselement (Wli) van het type 'verhoogde boord- of kantsteen' en 'niet-afgeboorde verhoging'.
  • een longitudinaal inrichtingselement (Wli) type 'muur/stootband' kan geheel of gedeeltelijk samenvallen met de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz), rand van de rijbaan (Wrb) of de grens onverharde zone (Woz)

Bedekking: binnen de wegbaan (Wbn)

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Muur / stootband (WLI2). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en de GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Kopmuren worden opgenomen als longitudinaal weginrichtingselement (Wli) van het type 'muur, stootband'. De 'droge' zijde van de kopmuren wordt opgenomen. Aan het begin en het einde van de kopmuur wordt een aanzet ingebracht waarvan de lengte bepaald wordt door de werkelijke dikte van de kopmuur.