Grens onverharde zone (Woz)

Dit type behoort tot de entiteit Wegopdeling (Wgo).

Definitie

De grens van de onverharde zone (Woz) is de grens van het buitenste onverhard gedeelte van de wegbaan (Wbn) dat overeenkomt met de zachte zijberm.

Belangrijkste kenmerken

 • De opname van de grens onverharde zone (Woz) gaat steeds gepaard met het:
  • voorkomen van een klassieke zachte zijberm
  • voorkomen van een onverharde berm in een centrale inrichting waarvan de afmetingen (zijde, diameter) groter dan of gelijk zijn aan 25m. Deze centrale inrichting is opgenomen als een terrein (Trn) en splitst de wegbaan (Wbn) op in twee of meerdere gescheiden exemplaren
  • voorkomen van een verharde buitenberm in het geval van onverharde wegen
 • Aansluiting van de grens onverharde zone (Woz):
  • de grens onverharde zone (Woz) sluit steeds aan op:
   • de rand van de wegbaan (Wbn)
   • de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz)
   • de rand van de rijbaan (Wrb) 
   • een ander exemplaar van de grens onverharde zone (Woz)
  • de grens onverharde zone (Woz) volgt de verharding ter hoogte van opritten tot aan de rand van de wegbaan (Wbn)
  • bij de overgang tussen wegsegment en kruispuntzone sluit de grens onverharde zone (Woz) in de kruispuntzone aan op die van het aanliggende wegsegment
  • de grens onverharde zone (Woz) wordt niet afzonderlijk opgenomen wanneer deze dichter dan 50cm gelegen is t.o.v. de grens van de circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz) of rand van de rijbaan (Wrb). Desgevallend sluit de grens onverharde zone (Woz) aan op respectievelijk de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz) of de rand van de rijbaan (Wrb).
 • Een zone met geïsoleerde verstevigingselementen zoals bijvoorbeeld grasdallen wordt als onverhard beschouwd
 • De grens onverharde zone (Woz) wordt niet opgenomen voor grenslijnen die bepaald worden door:
  • geïsoleerde onverharde uitsparingen of inrichtingen voor beplantingen
  • verhoogde boordstenen die horen bij onverharde centrale inrichtingen die opgenomen zijn als terrein (Trn) en bijgevolg de wegbaan (Wbn) opsplitsen in meerdere exemplaren
  • vrijliggende lijnvormige verharde inrichtingen zoals straatgoten en boordstenen die in de zachte zijberm gelegen zijn

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Grens onverharde zone (WOZ). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en de GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze zachte zijberm wordt doorsneden door verharde opritten. De grens onverharde zone (Woz, gele lijn in foto) volgt de verharding ter hoogte van de opritten tot aan de rand van de wegbaan (Wbn, rode lijn). De rand van de rijbaan (Wrb, bruine lijn) wordt gekarteerd aan de buitenzijde van de straatgoot.