Rand van de rijbaan (Wrb)

Dit type behoort tot de entiteit Wegopdeling (Wgo).

Definitie

De rand van de rijbaan (Wrb) is de rand van het gedeelte van de vlakke verharde wegbaan (Wbn) dat gereserveerd wordt voor tenminste autoverkeer. Hiermee wordt bedoeld dat een verharde strook binnen de wegbaan (Wbn) met minimale breedte van 2.5m dient beschouwd als potentiële rijbaan. De rijbaan bestaat in de regel uit het geheel der verharde rijstroken en het aansluitend gelijkgronds verhard fietspad.

Belangrijkste kenmerken

 • De rijbaan bestaat uit één of meerdere rijstroken eventueel gecombineerd met één of meerdere componenten: verhard fietspad, straatgoot, reststrook, kantopsluiting (voor details, zie steekkaart van de wegopdeling (Wgo)).
 • Opname van de rand van de rijbaan (Wrb):
  • De rand van de rijbaan (Wrb) wordt maar opgenomen indien het gaat om een éénduidig aanmeetbare:
   • vlakke rand verharding OF
   • vlakke overgang verharding OF
   • straatgoot OF
   • verschil in patroon en verband van betonklinkers OF
   • rand (voeg) tussen 2 identieke types verhardingen
  • Ter hoogte van kruispunten wordt de rand van de rijbaan (Wrb) eveneens opgenomen, tenzij
   • deze buiten het verlengde van de rand van de bijhorende wegbaan (Wbn) gelegen is
   • het de rand is tussen 2 identieke types verharding van het materiaal asfalt of kasseien
  • Geïsoleerde inrichtingen ter hoogte van een tussenberm bepalen de rand van de rijbaan (Wrb) indien deze individueel voldoen aan de volgende voorwaarden:
   • lengte (parallel met wegas) vanaf 20m EN
   • breedte (haaks op wegas) vanaf 50cm
  • Er wordt geen rand van de rijbaan (Wrb) opgenomen wanneer de rand van de rijbaan (Wrb) gelegen is op een afstand kleiner dan 50cm ten opzichte van de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz).
  • De rand van de rijbaan (Wrb) wordt niet bepaald door:
   • verfmarkering of kleurverschil
   • een reststrook
   • het zichtbare gedeelte van een door een nieuwe verhardingslaag bedekte oudere verharding
   • vrijliggende lineaire inrichtingselementen (bv. straatgoten) gelegen in de zachte zijberm
 • Aansluiting van de rand van de rijbaan (Wrb):
  • bij de overgang tussen wegsegment en kruispuntzone sluit de rand van de rijbaan (Wrb) in de kruispuntzone aan op het exemplaar van het aanliggende wegsegment
  • wanneer de onderlinge afstand tussen dezelfde inrichtingen kleiner is dan 40m loopt de rand van de rijbaan (Wrb) gewoon onverstoord door
  • in het geval twee rijbanen contact maken (bij kruispunten), heeft de rand van de rijbaan (Wrb) die hoort bij de rijbaan waarvan de verharding doorloopt, voorrang

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Rand van de rijbaan (WRB). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en de GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

De rijbaan in dit voorbeeld bestaat uit één rijstrook, gecombineerd met een straatgoot. De rand van de rijbaan (Wrb, bruine lijn) wordt gekarteerd aan de buitenzijde van de straatgoot.