Grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz)

Dit type behoort tot de entiteit Wegopdeling (Wgo).

Definitie

De grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz) is de grenslijn van de zone binnen de wegbaan (Wbn) die ontworpen is om het verkeer van snellere verkeersvormen te scheiden van minder snelle weggebruikers zoals voetgangers. De zone is steeds fysiek gescheiden van de rest van de wegbaan (Wbn) en wordt typisch gekenmerkt door een afgeboorde verzakking van de wegverharding naar de hartlijn van het wegbaan (Wbn) toe.

Belangrijkste kenmerken

 • Opname van de circulatiezone voor zwakke weggebruikers (Wcz):
  • de circulatiezone voor zwakke weggebruikers wordt enkel opgenomen indien ze de buitenste zone van een vrijliggende wegbaan (Wbn) begrenst. De grens van een centrale inrichting behoort in de regel tot de longitudinale weginrichting (Wli).
  • minstens 90 % van de lengte van de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz) bestaat uit boordstenen met hoogteverschil.
  • de boordsteen wordt steeds aangemeten aan de benedenzijde.
 • Aansluiting van de circulatiezone voor zwakke weggebruikers (Wcz):
  • de grens van de circulatiezone voor zwakke weggebruikers (Wcz) wordt aangesloten aan de rand van de wegbaan (Wbn)
  • bij de overgang tussen wegsegment en kruispuntzone sluit de grens van de circulatiezone voor zwakke weggebruikers (Wcz) in de kruispuntzone aan op die van de aanliggende wegsegmenten
  • de grens van de circulatiezone voor zwakke weggebruikers (Wcz) wordt afgesloten aan de rand van de wegbaan (Wbn) wanneer een boordsteen ontbreekt en de zone niet op continue wijze doorloopt. In het geval de zone op continue wijze doorloopt wordt een virtuele verbinding tot 5m getrokken en wordt de zone niet afgesloten. 
  • wanneer de boordsteen op geïsoleerde plaatsen verzakt (vb. ter hoogte van opritten) wordt de grens van de circulatiezone voor zwakke weggebruikers (Wcz) niet afgesloten op de rand van de wegbaan (Wbn); de continuïteit van de zone primeert hier op de afwezigheid van een hoogteverschil.
 • Indien er meerdere gelijkaardige scheidingen zijn binnen de wegbaan:
  • wordt de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz) opgenomen op de plaats van de verkeerstechnische scheiding tussen het gemotoriseerde wegverkeer (zwaar verkeer (vrachtwagens - bussen) en autoverkeer) en het niet-gemotoriseerde wegverkeer (tweewielers en voetgangers). De grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz) benadert aldus de rand van de rijbaan (Wrb).
  • wordt de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz) opgenomen voor de meest aan de buitenrand gelegen scheiding indien het bovenstaand onderscheid niet kan gemaakt worden.
  • de overige verhoogde boordstenen worden als longitudinaal weginrichtingselement (Wli) opgenomen.

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Grens circulatiezone zwakke weggebruikers (WCZ). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en de GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze boordsteen vormt de scheiding tussen sneller wegverkeer en tragere weggebruikers (fietsers, voetgangers). De boordsteen wordt aangemeten aan de benedenzijde en opgenomen als grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz, paarse lijn in foto).