Bergplaats (Wga5)

Dit type behoort tot de entiteit Wegaanhorigheid (Wga).

Definitie

Een bergplaats is een constructie met openbaar karakter en duidelijke dakconstructie die op de wegbaan (Wbn) opgericht werd om onderdak te bieden aan goederen maar niet als zelfstandig gebouw beschouwd kan worden.

Belangrijkste kenmerken

  • Een bergplaats wordt gekarteerd door middel van loodrechte projectie van de dakconstructie op het maaiveld.

Bedekking: de wegbaan (Wbn) en terrein (Trn) met verkeersbestemming, in de beide gevallen ook de onmiddellijk aangrenzende zone (+5m)

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Bergplaats (WGA5). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en de GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze bergplaats is binnen de wegbaan (Wbn) gelegen en wordt opgenomen als wegaanhorigheid (Wga) van het type 'bergplaats' door middel van loodrechte projectie van de dakconstructie op het maaiveld.