Overdekte fietsstalling (Wga3)

Dit type behoort tot de entiteit Wegaanhorigheid (Wga).

Definitie

Een overdekte fietsenstalling is een openbaar inrichtingselement waar de fiets kan gestald worden onder een duidelijke dakconstructie.

Belangrijkste kenmerken

  • Een overdekte fietsstalling wordt gekarteerd door middel van loodrechte projectie van de dakconstructie op het maaiveld.

Bedekking: de wegbaan (Wbn) en terrein (Trn) met verkeersbestemming, in de beide gevallen ook de onmiddellijk aangrenzende zone (+5m)

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Overdekte fietsstalling (WGA3). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en de GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Overdekte fietsstallingen worden opgenomen als wegaanhorigheid (Wga) van het type 'overdekte fietsstalling' door middel van loodrechte projectie van de dakconstructie op het maaiveld.

Enkel fietsstallingen met een dakconstructie worden opgenomen in het GRB. Deze open fietsstalling wordt dus niet opgenomen.