Bushok (Wga1)

Dit type behoort tot de entiteit Wegaanhorigheid (Wga).

Definitie

Een bushok is een openbaar inrichtingselement dat onderdak biedt aan reizigers van het openbaar vervoer onder een duidelijke dakconstructie.

Belangrijkste kenmerken

  • Een bushok wordt gekarteerd door middel van loodrechte projectie van de dakconstructie op het maaiveld.

Bedekking: de wegbaan (Wbn) en terrein (Trn) met verkeersbestemming, in de beide gevallen ook de onmiddellijk aangrenzende zone (+5m)

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Bushok (WGA1). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en de GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Dit bushok wordt opgenomen als wegaanhorigheid (Wga) van het type 'bushok' door middel van loodrechte projectie van de dakconstructie op het maaiveld.