Staketsel (Knw24)

Dit type behoort tot de entiteit Kunstwerk (Knw).

Definitie

Een staketsel is een zichtbare lange smalle (houten of betonnen) constructie uit duurzame materialen die zich in zee uitstrekt en dienst doet als remmingswerk voor schepen op drift en/of voor recreatieve doeleinden (wandelpromenade, vissers,…).

Belangrijkste kenmerken

  • Staketsels met grondoppervlak groter dan 4m². Kleinere staketsels worden niet opgenomen in het GRB.
  • Het staketsel wordt aangemeten ter hoogte van de uiterste rand.

Bedekking: gebiedsdekkend

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Staketsel (KNW24). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.