Havendam (Knw23)

Dit type behoort tot de entiteitĀ Kunstwerk (Knw).

Definitie

Een havendam is een zichtbare, stenen constructie uit duurzame materialen die zich in het water uitstrekt en dienst doet als golfbreker ter bescherming van de haven en toegangsgeul naar de haven, bedoeld voor de inrichting en beheer van de kust.

Belangrijkste kenmerken

  • Havendammen met grondoppervlak groter dan 4mĀ². Kleinere havendammen worden niet opgenomen in het GRB.
  • Een havendam wordt aangemeten ter hoogte van de onderkant van de talud.

Bedekking: gebiedsdekkend

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Havendam (KNW23). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.