Golfbreker (strandhoofd en lage havendam) (Knw22)

Dit type behoort tot de entiteit Kunstwerk (Knw).

Definitie

Een golfbreker (strandhoofd/lage havendam) is een zichtbare constructie uit duurzame materialen bedoeld voor de inrichting en beheer van de kust.

Belangrijkste kenmerken

  • Golfbreker of stenen constructie dwars op het strand gebouwd met als doel het stabiliseren van het strand. Met lage havendammen worden de 2 stenen dammen bedoeld ten westen en oosten van de staketsels te Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge.
  • Het strandhoofd en de (lage) havendam worden aangemeten ter hoogte van de onderkant van de talud.
  • Het grondoppervlak moet groter zijn dan 4m². Kleinere golfbrekers worden niet opgenomen in het GRB.

Bedekking: gebiedsdekkend

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Golfbreker (strandhoofd/lage havendam) (KNW22). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Een golfbreker wordt opgenomen als kunstwerk van het type 'golfbreker (strandhoofd en lage havendam)' en aangemeten ter hoogte van de onderkant van de talud. Merk op dat het strand wordt opgenomen als terrein (Trn) met attributen bodembedekking ‘onverhard en niet begroeid’ en bodemgebruik ‘natuur’.