Chemische installatie (Knw13)

Dit type behoort tot de entiteit Kunstwerk (Knw).

Definitie

Een chemische installatie is een zichtbare constructie opgetrokken uit duurzame materialen met een zeer heterogeen karakter dat o.a. de volgende elementen bevat: silo’s, pijpleidingen, schoorsteen, pijlers, rooster, gebouwen,…

Belangrijkste kenmerken

  • Het kunstwerk (Knw) wordt aangemeten ter hoogte van het maaiveld.

Bedekking: gebiedsdekkend

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Chemische installatie (KNW13). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze pijpleiding wordt opgenomen als kunstwerk (Knw, gele lijn in foto) van het type 'chemische installatie'.