Tunnelmond (Knw12)

Dit type behoort tot de entiteit Kunstwerk (Knw).

Definitie

Een tunnelmond is een zichtbare constructie uit duurzame materialen bedoeld voor de uitbating van de tunnel (veiligheid, verlichting, verluchting), geïntegreerd in de fundamenten van de tunnel en grenzend aan de wegbaan.

Belangrijkste kenmerken

  • Een duidelijke constructie uit de burgerlijke bouwkunde die de (verlengde) wegbaan (Wbn) beïnvloedt; de verlengde wegbaan (Wbn) is het gedeelte van de wegcorridor dat afgedekt is door bruggen of tunnels.
  • Het kunstwerk (Knw) wordt aangemeten ter hoogte van het maaiveld.

Bedekking: gebiedsdekkend

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Tunnelmond (KNW12). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze tunnelmond is een duidelijke constructie uit duurzame materialen, geïntegreerd in de fundamenten van de tunnel en grenzend aan de wegbaan (Wbn). De tunnelmond wordt bijgevolg opgenomen als kunstwerk (Knw, gele lijn in foto) van het type 'tunnelmond'.