Cabine (Knw10)

Dit type behoort tot de entiteit Kunstwerk (Knw).

Definitie

Een cabine is een civieltechnische constructie, anders dan gebouw, opgetrokken uit duurzame materialen en zichtbaar aan het aardoppervlak bedoeld voor de vestiging en bescherming van installaties en transformatieposten, noodzakelijk voor het beheer van elektriciteit- en gasdistributienetten.

Belangrijkste kenmerken

  • Een elektriciteitscabine wordt voorgesteld door de wanden van de cabine en niet door de sokkel.

Bedekking: gebiedsdekkend

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Cabine (KNW10). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze elektriciteitscabine wordt opgenomen als kunstwerk (Knw) van het type 'cabine'. Merk op dat deze cabine niet voldoet aan de opnamecriteria voor een gebouw aan de grond (Gbg), in tegenstelling tot de elektriciteitscabine in dit voorbeeld.

Deze elektriciteitscabine wordt opgenomen als kunstwerk (Knw) van het type 'cabine'. Cabines worden gebiedsdekkend opgenomen, dus ook als ze binnen de spoorbaan (Sbn) gelegen zijn zoals in dit voorbeeld.