Koeltoren (Knw8)

Dit type behoort tot de entiteit Kunstwerk (Knw).

Definitie

Een koeltoren is een zichtbaar gedeelte van een constructie opgetrokken uit duurzame materialen voorzien als rookkanaal in functie van nabijgelegen installaties voor het koelen van proceswater.

Belangrijkste kenmerken

  • Koeltorens die rechtstreeks steunen op de grond ter hoogte van het maaiveld en dus niet volledig omsloten zijn door een gebouw aan de grond (Gbg).
  • Het kunstwerk (Knw) wordt aangemeten ter hoogte van het maaiveld.

Bedekking: gebiedsdekkend

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Koeltoren (KNW8). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze koeltorens steunen rechtstreeks op de grond ter hoogte van het maaiveld en zijn niet volledig omsloten door een gebouw aan de grond (Gbg). Bijgevolg worden ze opgenomen als kunstwerk (Knw, gele lijn in foto) van het type 'koeltoren'. Een koeltoren wordt aangemeten ter hoogte van het maaiveld.