Rooster (Knw6)

Dit type behoort tot de entiteit Kunstwerk (Knw).

Definitie

Een rooster is een civieltechnische constructie, anders dan gebouw, opgetrokken uit duurzame materialen, en zichtbaar aan het aardoppervlak bedoeld voor de ventilatie van ondergrondse ruimtes.

Belangrijkste kenmerken

  • Ventilatieroosters met een grondoppervlak groter dan 4m². Kleinere roosters worden niet opgenomen in het GRB.
  • De ventilatieroosters van ondergrondse ruimtes worden steeds aangemeten ter hoogte van het fundament.

Bedekking: enkel roosters binnen de (verlengde) wegbaan en haar onmiddellijke omgeving (5m) worden opgenomen in het GRB.

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Rooster (KNW6). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Dit ventilatierooster heeft een grondoppervlak groter dan 4m² en is gelegen binnen de wegbaan (Wbn). Bijgevolg wordt het rooster opgenomen als kunstwerk (Knw) van het type 'rooster'. Het rooster wordt aangemeten ter hoogte van het fundament.