Pijler (Knw5)

Dit type behoort tot de entiteit Kunstwerk (Knw).

Definitie

Een pijler is een civieltechnische constructie, anders dan gebouw, opgetrokken uit duurzame materialen en zichtbaar aan het aardoppervlak bedoeld voor het ondersteunen van civieltechnische constructies zoals gebouwen of bruggen.

Belangrijkste kenmerken

  • Pijlers van bruggen, gebouwen (gbg) en andere constructies waarvoor geldt dat:
    • cirkelvormige pijlers: diameter groter dan of gelijk aan 0.50m
    • andere pijlers: één van de veelhoekzijden is groter dan of gelijk aan 0.50m of de oppervlakte van de pijler is groter dan of gelijk aan 1m²
  • Pijlers die gegroepeerd voorkomen met een onderlinge afstand kleiner dan 5m, kunnen voorgesteld worden door de omtrek van de composiet indien dit de functionele voorstelling van het kunstwerk (Knw) niet vertekent (zie attribuut "Vorm").
  • Het kunstwerk (Knw) wordt aangemeten ter hoogte van het maaiveld of de projectie op het verlengde maaiveld (in geval het kunstwerk zich in het water bevindt).

Bedekking: enkel pijlers binnen de (verlengde) wegbaan en haar onmiddellijke omgeving (5m) worden opgenomen in het GRB.

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Pijler (KNW5). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

De pijlers van deze brug worden opgenomen als kunstwerk (Knw) van het type 'pijler'. Ze zijn gelegen binnen de wegbaan (Wbn) en haar onmiddellijke omgeving (5m) en de oppervlakte van de pijlers is voldoende groot.