Cultuurhistorisch monument (Knw3)

Dit type behoort tot de entiteit Kunstwerk (Knw).

Definitie

Een cultuurhistorische monument is een zichtbare constructie met historische, esthetische of landschappelijke waarde opgetrokken uit duurzame materialen.

Belangrijkste kenmerken

  • Monumenten met grondoppervlak groter dan 4m². Kleinere cultuurhistorische monumenten worden niet opgenomen in het GRB.
  • De projectie van de sokkel van een standbeeld wordt gekarteerd als kunstwerk (Knw).

Bedekking: enkel cultuurhistorische monumenten die zich binnen een wegbaan (Wbn), terrein (Trn), spoorbaan (Sbn) of watergang (Wtz) bevinden, worden opgenomen in het GRB.

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Cultuurhistorisch monument (KNW3). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Dit monument wordt gekarteerd als Kunstwerk (Knw) van het type 'cultuurhistorisch monument' door middel van de projectie van de sokkel.