Waterbouwkundige constructie (Knw2)

Dit type behoort tot de entiteit Kunstwerk (Knw).

Definitie

Een civieltechnische constructie, anders dan gebouw, opgetrokken uit duurzame materialen en zichtbaar aan het aardoppervlak: grote installaties ten behoeve van het waterverkeer.

Belangrijkste kenmerken

  • Waterbouwkundige constructies met een grondoppervlak groter dan 4m². Kleinere waterbouwkundige constructies worden niet opgenomen in het GRB.
  • Sluisdeuren die gegroepeerd voorkomen met een onderlinge afstand kleiner dan 5m, kunnen voorgesteld worden via de rechthoek die de ruimte tussen overstaande deurnissen opvult indien dit de functionele voorstelling van het kunstwerk (Knw) niet vertekent (zie attribuut "Vorm").
  • Het kunstwerk (Knw) wordt aangemeten ter hoogte van het maaiveld of de projectie op het verlengde maaiveld (in geval het kunstwerk zich in het water bevindt).

Bedekking: gebiedsdekkend

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Waterbouwkundige constructie (KNW2). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze constructie wordt opgenomen als kunstwerk (Knw) van het type 'waterbouwkundige constructie'.