Overbrugging (Knw1)

Dit type behoort tot de entiteit Kunstwerk (Knw).

Definitie

Een overbrugging is een civieltechnische constructie opgetrokken uit duurzame materialen die een vaste verbinding vormt tussen twee tracés van spoor, weg of water waarbij een gedeelte van een weg, waterloop of spoorweg boven het maaiveld gelegen is.

Belangrijkste kenmerken

  • Ieder brugdek die de kruising van een wegbaan (Wbn), spoorbaan (Sbn) of watergang (Wtz) met een andere wegbaan (Wbn), een spoorbaan (Sbn) of watergang (Wtz) mogelijk maakt. 
  • De wegbaan (Wbn) sluit steeds aan op een kunstwerk (Knw) van het type overbrugging ter hoogte van de uitzettingsvoeg of de zijrand van het brugdek.
  • Het kunstwerk (Knw) wordt aangemeten ter hoogte van het maaiveld of de projectie op het verlengde maaiveld (in geval het kunstwerk zich in het water bevindt).
  • Er worden geen wegopdelings- en -inrichtingselementen gedetailleerd op een overbrugging.

Bedekking: gebiedsdekkend

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Overbrugging (KNW1). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Dit kunstwerk (Knw, gele lijn) van het type 'overbrugging' sluit aan op een spoorbaan. De overbrugging wordt aangemeten ter hoogte van het maaiveld. De pijlers van de brug worden opgenomen als kunstwerk van het type 'pijler'.

Dit kunstwerk (Knw, gele lijn) van het type 'overbrugging' sluit aan op de wegbaan (Wbn, rode lijn). De wegbaan (Wbn) wordt onderbroken ter hoogte van een overbrugging. De overbrugging wordt aangemeten ter hoogte van het maaiveld. Er worden geen wegopdelings- en -inrichtingselementen gedetailleerd op een overbrugging. De watergang (Wtz, blauwe lijn) loopt door onder de overbrugging en wordt dus niet onderbroken.