Gevelpunt (Gvp)

Definitie

Een gevelpunt (Gvp) is elk beduidend vormpunt van de gevellijn van een gebouw aan de grond (Gbg).

Belangrijkste kenmerken

 • Voor de opname van gevelhoekpunten gelden o.m. volgende selectiecriteria:
  • elk fenomeen dat een elementair gevelvlak begrenst, wordt als gevelpunt (Gvp) opgenomen.
  • een niet-afsluitbare doorgang door een gebouw aan de grond (Gbg) impliceert de opname van twee extra gevelhoekpunten; de eventuele bovenbouw wordt opgenomen via de entiteit gebouwaanhorigheid (Gba) type verdieping.
  • volgende fenomenen geven (in de meeste gevallen, uitzonderingen zijn beschreven in de steekkaart van de entiteit gevellijn) geen aanleiding tot opname van gevelpunten (Gvp):
   • een uitstalraam van een winkel
   • een wachtgevel
   • uitspringende muurtjes aan het gevelvlak
   • vrije muren verbonden aan het gevelvlak
 • Volgende fenomenen in een gevelvlak kunnen aanleiding geven tot de opname van geveldetailpunten, op voorwaarde dat ze voldoen aan bepaalde criteria (zie steekkaart van de entiteit gevellijn):
  • een knik
  • een verspringing
  • een insprong
  • een uitsprong
  • een portiek
  • een hoekportiek
  • een terras
 • Een gevelpunt (Gvp) wordt opgenomen via één van de volgende opnamemethodes met verschillende nauwkeurigheid (zie attribuut "Type"):
  • terrestrisch opgemeten gevelpunt
  • fotogrammetrisch opgemeten gevelpunt met terrestrische terugzetting van de dakoversteek
  • fotogrammetrisch opgemeten gevelpunt van de dakrand
  • fotogrammetrisch opgemeten gevelpunt van de dakoversteek
  • gevelpunt overgenomen van historische grootschalige basiskaarten (uitgezonderd GRB-skeletmetingen) via recuperatie
  • geconstrueerd gevelpunt van een verbindingsgevel (grafisch geconstrueerd)
  • niet-duurzaam aanzetpunt van een gemene gevel
  • kadastraal gevelpunt (punt van een gevel, dat niet terrestrisch werd opgemeten en werd afgeleid van de grenzen van administratieve percelen (Adp) of van kadastrale basisgegevens)
  • fictief gevelpunt (afgeleid uit een benaderende schets in het geval van niet-aanmeetbare gevels)
  • gevelpunt van een gevelstuk (een onvolledig ingebrachte gevelvlak in het geval van gedeeltelijk niet-aanmeetbare maar in de context relevante gevelvlakken)
  • terrestrisch kadastraal gevelpunt (punt van een gevel, dat terrestrisch werd opgemeten en werd aangepast op basis van kadastrale informatie)
 • Alle gevelpunten (Gvp) (hoek- en detail-) die deel uitmaken van eenzelfde voorgevel worden op een uniforme manier ingebracht (dezelfde gevelpunttypecode).
 • De gevelpunten (Gvp) die tot de voorgevel van een gebouw aan de grond (Gbg) behoren moeten verplicht opgenomen worden via terrestrisch meting of fotogrammetrische meting met terrestrische terugzetting van de dakoversteek als:
  • de voorgevel samenvalt met een rand van de wegbaan (Wbn) OF
  • het gebouw aan de grond (Gbg) gelegen is op een hoekperceel en binnen een afstand van 20m van de rand van de wegbaan (Wbn) OF
  • het gebouw aan de grond (Gbg) gelegen is naast een braakliggend perceel en binnen een afstand van 20m van de rand van de wegbaan (Wbn) OF
  • het gebouw aan de grond (Gbg) gelegen is aan het uiteinde van een doodlopende wegcorridor en binnen een afstand van 20m van de rand van de wegbaan (Wbn)
 • In het geval van gebouwen aan de grond (Gbg) die uitsluitend bestaan uit gebogen wanden zonder beduidende punten wordt juist 1 gevelpunt (Gvp) willekeurig op het gevelvlak geplaatst.

Bedekking: gebiedsdekkend

Geometrie

Punt

Deel van GRB-skelet?

Deze entiteit maakt geen deel uit van de GRB-skeletspecificaties.

Voorbeeld

De terrestrisch opgemeten gevelpunten (Gvp, rode bol in foto) worden met elkaar verbonden door een gevellijn (Gvl, gele lijn) van het type 'terrestrische gevellijn'. De gevellijn (Gvl) wordt volgens de meetmethode van de begrenzende gevelpunten (Gvp) gecodeerd.

De gevelpunten (Gvp) aan de voorgevels van de gebouwen aan de grond (Gbg) werden terrestrisch gekarteerd (donkerblauwe punten in foto). De gevelpunten (Gvp) aan de achterzijde van de gebouwen werden fotogrammetrisch gekarteerd (paarse punten in foto). Bij deze kartering op luchtbeelden, wordt de rand van de dakoversteek gekarteerd en niet het eigenlijk gevelvlak. Indien een terrestrisch en fotogrammetrisch gevelpunt met elkaar verbonden worden door een gevellijn (Gvl), zou dit de werkelijke vorm van het gebouw aan de grond (Gbg) niet respecteren. Bijgevolg worden geconstrueerde gevelpunten (Gvp, rode punten in foto) gebruikt. Dit zijn fotogrammetrisch gekarteerde gevelpunten waarbij de dakoversteek gecorrigeerd is. Daardoor wordt de werkelijke vorm van het gebouw aan de grond (Gbg) gerespecteerd. De bijgebouwen achteraan de tuinen werden volledig fotogrammetrisch gekarteerd (paarse punten).  De gevellijnen (Gvl) worden volgens de meetmethode van de begrenzende gevelpunten (Gvp) gecodeerd.

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectidentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE
Code
VERSIE
Definitie
geeft de versie van het object aan
Datatype
Getal(4,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
TYPE
Code
TYPE
Definitie
de manier van opname van een gevelpunt
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: terrestrisch gevelpunt
2: fotogram. gevelpunt van een dakoversteek met terugzetting
3: fotogram. gevelpunt van een dakrand
4: fotogram. gevelpunt van een dakoversteek
5: gerecupereerd gevelpunt uit bestaand GBK
6: geconstrueerd gevelpunt
7: niet-duurzaam gemeen gevelpunt
8: kadastraal gevelpunt
9: fictief gevelpunt
10: gevelpunt van een terrestrisch gemeten gevelstuk
11: terrestrisch kadastraal gevelpunt
LABEL TYPE
Code
LBLTYPE
Definitie
beknopte beschrijving type gevelpunt
Datatype
Tekst(64)
OPNAMEDATUM
Code
OPNDATUM
Definitie
datum van oplevering
Datatype
Datum
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
14: update spoorrails trein
15: anomaliebeheer
16: bijhouding managed service
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)