Verhoogde boord- of kantsteen (Wli1)

Dit type behoort tot de entiteit Longitudinale weginrichting (Wli).

Definitie

Boordstenen en kantstenen met als doel de normale verkeersstromen in gescheiden stroken te leiden.

Belangrijkste kenmerken

 • Opname van longitudinale weginrichting (Wli) van het type 'verhoogde boord- of kantsteen'. 
  • verhoogde boordstenen of kantstenen worden slechts opgenomen indien ze:
   • geen onderdeel vormen en duidelijk te scheiden zijn van de grens van de wegbaan (Wbn), de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz) en de rand van de rijbaan (Wrb)
   • verhoogd zijn voor minstens 90% van de totale lengte van de inrichting
   • geen verharde oprit of verharde toegang tot een privaat domein afbakenen
  • de boord- of kantsteen wordt steeds aan de benedenrand aan de zijde van de verkeersstroom aangemeten
  • de afgeboorde inrichting van een centrale inrichting (rond punt, vluchtheuvel,…) wordt normaliter opgenomen als longitudinale weginrichting (Wli).
  • een onderbroken doch continue grens van boordstenen of kantstenen met verhoging wordt als één longitudinaal inrichtingselement (Wli) opgenomen wanneer de onderlinge afstand tussen de individuele boordstenen de lengte van 5m niet overschrijdt. In het andere geval worden de boordstenen of kantstenen individueel opgenomen.
 • Afstemming met de andere types en andere entiteiten:
  • een longitudinaal inrichtingselement (Wli) van het type 'verhoogde boord- of kantsteen' kan geheel of gedeeltelijk samenvallen met de grens van de onverharde zone (Woz)
  • een longitudinaal inrichtingselement (Wli) van het type 'verhoogde boord- of kantsteen' kan niet samenvallen met het type 'muur of stootband' of 'niet-afgeboorde verhoging'

Bedekking: binnen de wegbaan (Wbn)

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Verhoogde boordsteen/kantsteen (WLI1). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en de GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

De afgeboorde inrichting van deze vluchtheuvels wordt opgenomen als longitudinale weginrichting (Wli, gele lijn in foto) van het type 'verhoogde boord- of kantsteen'. De benedenrand van de boordsteen wordt aangemeten. De boordsteen aan de buitenzijde van de wegbaan (Wbn) vormt de scheiding tussen sneller wegverkeer en tragere weggebruikers en wordt bijgevolg opgenomen als wegopdelingselement (Wgo) van het type 'grens circulatiezone zwakke weggebruikers' (Wcz, paarse lijn).

De boordsteen rond dit plantvak wordt opgenomen als longitudinaal wegrinrichtingselement (Wli) van het type 'verhoogde boord- of kantsteen'. De benedenrand van de boordsteen wordt aangemeten.

Enkel een afgeboord plantvak wordt opgenomen als longitudinale weginrichting (Wli) van het type 'verhoogde boord- of kantsteen'. Het plantvak in deze foto heeft geen afboording en wordt dus niet opgenomen als longitudinale weginrichting (Wli).