Ingezonken garagetoegang (Gba6)

Dit type behoort tot de entiteitĀ Gebouwaanhorigheid (Gba).

Definitie

Elke zichtbare en ingezonken garagetoegang (duurzame constructie, behorend bij een gebouw) die maakt dat de vlakke voorstelling van het gebouw aan de grond als gelijkvloerse gevellijn als onvolledig ervaren wordt.

Belangrijkste kenmerken

  • Een gebouwaanhorigheid (Gba) wordt opgenomen indien het geprojecteerde object meer dan 4mĀ² landoppervlak overdekt die niet door het gebouw aan de grond (Gbg) of andere gebouwaanhorigheden (Gba) ervan geheel zijn bedekt.
  • De gebouwaanhorigheid (Gba) grenst steeds onmiddellijk aan:
    • de gevelomtrek van het bijhorende gebouw aan de grond (Gbg) OF
    • aan de omtrek van een andere gebouwaanhorigheid (Gba), horend bij eenzelfde gebouw aan de grond (Gbg)
  • De gebouwaanhorigheid (Gba) wordt in de regel aangemeten via de projectie van het fenomeen op het maaiveld.

Bedekking: gebiedsdekkend

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Rand gebouwaanhorigheid type ingezonken garagetoegang (GBA6). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en de GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze ingezonken garagetoegang, aanleunend bij het gebouw aan de grond (Gbg, roze lijn in foto), wordt opgenomen als gebouwaanhorigheid (Gba, gele lijn) van het type 'ingezonken garagetoegang'.